Пътнотранспортните произшествия в цял свят зачестяват все повече. В България също бележим висок процент на ПТП-та на година. Това се дължи както на лошата пътна настилка в страната ни, така и на поведението на шофьорите. В днешната статия ще бъдат разяснени няколко неща около получаването на обезщетение при смърт на близък.

катастрофа

Дано на никого не му се случва да катастрофира или пък да загуби близък при пътно транспортно произшествие, но ако това се случи, трябва да знаем как се процедира след това.

Какво да направим след случилото се ПТП?

Първото нещо, което трябва да направите е да образувате досъдебно производство срещу извършителя. Вие се конституирате като наследници на починалото лице и имате право на обезщетение.

адвокат при ПТП

Има два варианта за получаване на обезщетение за загинал при ПТП. При първият, обезщетението се търси от виновният за станалото. Всички лица посочени като наследници ще получат призовки, след което всичко ще премине в съда.

Тук като съвет можем да ви дадем следното- потърсете добър адвокат при птп, за да ви окаже пълно съдействие за попълване на документите и за защитаването на правата в съда. При този вариант има опасност извършителя да няма финансовата способност да заплати всички суми, на които е осъден.

обезщетение ПТП

Вторият възможен начин е доста по-добрият вариант, когато търсите обезщетение след смърт при ПТП. При него се предявява претенция към застрахователя, при когото е била сключена полицата "Гражданска отговорност" на автомобила, причинил ПТП-то.
Трябва да подадете заявление за получаване на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди. Заявител може да бъдете както вие, така и адвокатско лице, което е упълномощено. В полицата трябва да посочите няколко неща:

- номер на полицата;
- дата и час на случката;
- къде се е случило всичко;
- при какви обстоятелства е станало ПТП-то;
- последиците за здравето на пострадалия;
Също така трябва да посочите и претенцията си за неимуществени вреди вследствие на пътнотранспортното произшествие в лева. Може да претендирате и за имуществени вреди, като декларирате, че не сте предявили обезщетение по съдебен път.

Какви документи ни трябват за обезщетение при смърт след ПТП?

- Всички документи, които са нужни трябва да са издадени от компетентните органи и да удостоверяват настъпването на застрахователно събитие. Ето и документите:
- Констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
- Акт за смърт;
- Удостоверение за наследници;
- Заверено копие от влязлата в сила присъда и мотивите към нея;
- Удостоверение за банкова сметка, където да бъде получено обезщетението;

Какви са обезщетенията за починал при ПТП?

Обезщетенията за починал при ПТП започват от 30 000 лева и могат да достигнат до 60 000 лева. Право на такова обезщетение имат съпруг или съпруга, непълнолетно дете, пълнолетно дете и родители на починалия. Всичко други близки могат да получат по 5000 лева. В някои случаи може обезщетенията да бъдат увеличени с до 75%!

пари от обезщетение

След като сте подали всичко и бъдете одобрени от застрахователя, то вие ще трябва да направите споразумение с него. В това споразумение ще уточните в какъв срок ще бъде изплатено обезщетението.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram